Εργα - Δράσεις

 

Τα έργα και οι δραστηριότητες του Δήμου Χερσονήσου επικεντρώνονται σε θέματα βελτίωσης των κοινωνικών και τεχνικών υποδομών, σε θέματα τεχνολογίας (για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών), αλλά και στην ανάπτυξη συνεργασιών μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.