main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου για τη ρύθμιση οφειλών

 


Με το άρθρο 110 του Ν.4611/2019 δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τον Δήμο, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, δηλαδή έως τις 17/07/2019. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών, με απαλλαγή των κατά ποσοστό, από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε., τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και των προστίμων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:


Αριθμός Δόσεων με ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων-τόκων:


Εφάπαξ καταβολή → απαλλαγή 100%
2 έως 24 δόσεις → απαλλαγή 80%
25 έως 48 δόσεις → απαλλαγή 70%
49 έως 72 δόσεις → απαλλαγή 60%
73 έως 100 δόσεις → απαλλαγή 50%


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου καλεί τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι θέλουν να εντάξουν στη ρύθμιση οφειλές παλαιότερων χρόνων, οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη και να ωφεληθούν από τις διατάξεις της ρύθμισης, να προσέλθουν στα γραφεία της υπηρεσίας, επί της οδού Αγίας Παρασκευής & Ναυάρχου Νεάρχου 1, έως τις 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και να υποβάλλουν δηλώσεις καταβολής ανταλλαγμάτων, για τα διαστήματα για τα οποία υπάρχουν οφειλές. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η άμεση βεβαίωσή τους και κατ’ επέκταση η υπαγωγή τους στη ρύθμιση.


Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ήδη βεβαιωμένων οφειλών ή αυτών που πρόκειται να βεβαιωθούν, θα υποβάλλεται στην υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, το αργότερο μέχρι και 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (τελική ημερομηνία).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2897029202, ή να προσέρχεστε στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου (Ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή, Ώρες: 09:00π.μ.-
13:30μ.μ
)

 

 

.

copyright © Δήμος Χερσονήσου