Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Κοκοδρούλης Ευάγγελος του Χαραλάμπους - Νεολαίας, Τοπικό Συμβούλιο Νέων, Προγράμματα Μαζικού & Εργασιακού Αθλητισμού.

Μαραγκάκης Σπυρίδωνας του Δημητρίου - Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΕΠΑ, ΠΕΠ Κρήτης, Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας [«Ελλάδα 2.0»] και Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων.

Μαυροφοράκης Ιωάννης του Δημητρίου - Καταγραφής, Ταυτοποίησης, Διαχείρισης και Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας.

Χατζάκης Ευάγγελος του Γεωργίου - Οργάνωση Αποθήκης, Δημιουργία Μητρώου Οχημάτων & Μηχανημάτων, Επαναλειτουργία ή απόσυρση οχημάτων και μηχανημάτων που είναι σε ακινησία.

Ψυλλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου - Οργάνωση & Λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας, Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις & Βελτίωση Προσβασιμότητας Πολιτών.