ΔΕΑΠ - Πρόγραμμα Σαββάτου 1 Δεκεμβρίου 2018

ΕΠΙΣΚΟΠΗ 01/12/18:  Χαράλαμπος Φασουλάς, Δρ.Γεωλόγος – ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης- Υπεύθυνος τμ. Γεωποικιλότητας Μ.Φ.Ι.Κ.,

Θέμα: «Ακραία καιρικά φαινόμενα, Φυσικές Καταστροφές και η ανάγκη αντιμετώπισης τους».

 

ΜΑΛΙΑ 01/12/18:  Δημήτριος Τσιράκος  (Bed,PhD), Δρ. Αθλητικών Επιστημών – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Θέμα: «Πώς ο Αθλητισμός και η Άσκηση μπορεί να βοηθήσει την ζωή μας.»