Πρόγραμμα Σπουδών ΔΕΑΠ Χερσονήσου 2018

 

Σάββατο 20 Ιανουαρίου

Μάλια 11:00-13:00  &
Γούρνες 16:00-18:00

Διδάκτωρ: Γιώργος Πατεράκης
Θέμα: Νίκος Καζαντζάκης
"Η ζωή, η πορεία και το έργο του: εικόνες και πραγματικότητες "

 

Σάββατο 27 Ιανουαρίου

Μάλια 11:00- 13:00 &
Γούρνες 16:00-18:00

Διδάκτωρ: Γιώργος Καλογεράκης
Θέμα: Γουρνόλακος - Καλή Συκιά
Καλλικράτης: Η βαρβαρότητα των κατοχικών δυνάμεων (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1943) Ανεξόφλητο χρέος της Πολιτείας Μέρος Α ´

 

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου

Μάλια 11:00-13:00 &
Γούρνες 16:00-18:00

Διδάκτωρ: Γιώργος Καλογεράκης
Θέμα: Γουρνόλακος - Καλή Συκιά
Καλλικράτης: Η βαρβαρότητα των κατοχικών δυνάμεων (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1943) Ανεξόφλητο χρέος της Πολιτείας Μέρος Β´