Δ.Ε.Α.Π. - Πρόγραμμα Σαββάτου 9 Φεβρουαρίου 2019

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗ,  ΩΡΑ  17:30:   Γιγουρτσής Γιάννης  (Φιλόλογος-Ερευνητής)

 

Θέμα: «Σύγχρονη Τουρκία. Τόσο κοντά κι όμως τόσο μακριά: Άγνωστοι γείτονες, άσπονδοι φίλοι»

 

 

 

ΜΑΛΙΑ, ΩΡΑ  17:30:   Κοσμαδάκης Νικόλαος  (Δημοσιογράφος και Πολιτικός Επιστήμονας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Βιοηθική) 

 

Θέμα: «Ερμηνεύοντας το φασισμό»