Πρόσκληση για τον αγιασμό του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου Χερσονήσου