ΔΕΑΠ - Πρόγραμμα Σαββάτου 19 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:30

 

ΜΑΛΙΑ :  Κουρούπης Αντώνης, Χειρούργος Συνταξ/χος πρώην Δ/ντής Βενιζελείου Νοσοκομείου,

                                            Θέμα: «Αρχαία Ελλάδα- Δημοκρατία.»

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗ : Κλώκας Κώστας, Ιδρυτικό Μέλος του Διεθνούς Οργανισμού: Κόσμος χωρίς Πόλεμο και Βία,

                                            Θέμα: «Νέος Ανθρωπισμός. »