Πρόγραμμα σπουδών ΔΕΑΠ Χερσονήσου Μάρτιος 2018

Εισηγήτρια: Διδάκτωρ Μαρία Ξενάκη, θέμα: «Και μετά τον μαζικό τουρισμό τι; Μια εμπειρική προσέγγιση προς αειφόρο τουριστική ανάπτυξη με έμφαση στην συμβολή της τοπικής κοινωνίας. (α΄ και β΄μέρος).»

 

Σάββατο 10 Μαρτίου

Μάλια 11:00- 13:00 και Γούρνες 16:00-18:00

Μέρος α΄: «Βασικές έννοιες τουρισμού, κατανόησης μαζικού και εναλλακτικού τουρισμού, ο κύκλος ζωής του προϊόντος, επιπτώσεις και αειφορία στον τουρισμό.»

 

Σάββατο 17 Μαρτίου

Μάλια 11:00- 13:00 και Γούρνες 16:00-18:00

Μέρος β΄: «Εφαρμογή των θεωριών του  α΄ μέρους και αξιολόγηση του τουρισμού του Δήμου Χερσονήσου. Διαδραστική προσέγγιση διαφοροποίησης του τοπικού τουριστικού προϊόντος μέσω της ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.»

 

Σάββατο 24 Μαρτίου

Δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.

 

Σάββατο 31 Μαρτίου

Μάλια 11:00- 13:00 και Γούρνες 16:00-18:00

Διδάκτωρ: Γιάννης Ανυφαντάκης, θέμα: " Επικοινωνία και Ομαδική Εργασία.»