ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - Ορθή Επανάληψη