O Δήμος

ΔΕΥΑΧ

         . 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ


 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ)

 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» είναι υποχρεωτική η συγχώνευση των υφιστάμενων Δ.Ε.Υ.Α. των δήμων που συνενώνονται σε ένα νέο Δήμο.

 

Με την αριθμ. Απόφαφ. 100/2011 (ΦΕΚ 812/10.05.2011) συστάθηκε επιχείρηση ύδρευσης − αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ. Ε. Υ. Α. Χ. )» με τη συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μαλίων και Χερσονήσου (άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1069/1980, και άρθρο 109 Ν. 3852/2010).

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλίων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)  συστήθηκε με το υπ’ αριθμόν 359 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 241/29-10-1998 τεύχος πρώτο ), με το οποίο εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμόν 159/1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλίων και η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 241/29-10-1998 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Αντίστοιχα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)  συστήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 43/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 11/ 11-01-2001 τεύχος δεύτερο.

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και θα διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης».

Για τα λοιπά θέματα θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010  και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1069/1980).

Έδρα της επιχείρησης θα είναι η Δημοτική Ενότητα Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου του Νομού Ηρακλείου Κρήτης (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 1069/1980).

Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Χερσονήσου και Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου του Νομού Ηρακλείου (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 1069/1980).

Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται γιατί α) Με τη σύσταση αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1069/1980, δημιουργείται ένας φορέας με διοικητική  και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία, οποίος αντιμετωπίζει ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή αρμοδιότητά του με την εκμετάλλευση και λειτουργία των συναφών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και β) εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους που προβλέπονται υπέρ της Επιχείρησης από το ν. 1069/1980 (αριθ. 1 παρ. 2 ν. 1069/1980).

 

Σκοπός − Εκμετάλλευση

 

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η άσκηση της πάσης φύσης δραστηριότητας του κυκλώματος ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου.

Η Επιχείρηση είναι αρμόδια για τη μελέτη, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής της αρμοδιότητας της (Άρθρο 2 ν. 1069/1980).

Ο σκοπός της επιχείρησης περιλαμβάνει ακόμη:

 • - Την εμφιάλωση και εμπορία νερού,
 • - Τη μελέτη, κατασκευή, δημιουργία διαχείριση, διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από το αντικείμενο δραστηριότητας των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 

Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης θα ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα και τους κανονισμούς που θα συνταχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού (άρθρου 1 παρ. 3 ν. 1069/1980).

 

Το κεφάλαιο της Επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 5.571.549,71 €, το οποίο προήλθε από περιουσία την οποία συνεισέφεραν οι Δήμοι Χερσονήσου και Μαλίων κατά την ίδρυση των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων

 

Πηγές Εσόδων

 

Έσοδα της επιχείρησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 27 και 28 του ν. 1069/1980:

 • - Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α΄ και 11 ν. 1069/1980).
 • - Πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό υπέρ των Δ.Ε.Υ.Α
 • - Δωρεάν επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια΄ και 13 ν. 1069/1980).
 • - Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄, ν. 1069/80).
 • - Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. εδ. δ’ και άρθρο 15 ν. 1069/1980).
 • - Το τέλος της σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε΄ ν. 1069/80).
 • - Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ΄, ν. 1069/1980).
 • - Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ΄, ν. 1069/1980).
 • - Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η΄, ν. 1069/1980).
 • - Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ΄, ν. 1069/1980).
 • - Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. Γ, ν. 1069/80).
 • - Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την
 • εκποίηση αυτής, (άρθρο 10 παρ. 1. εδ. ιβ΄, ν. 1069/1980).
 • - Δάνεια, κληρονομιές δωρεές, και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιγ΄, ν. 1069/1980).
 • - Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 ν. 1069/1980 καθώς και άλλη νόμιμη πρόσοδος.
 • - Έσοδα από την εμφιάλωση και εμπορία νερού,
 • - Έσοδα από τη εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

Οικονομικά Στοιχεία

 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι βάσει των οδηγιών της Εγκυκλίου 11 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν είναι υποχρεωτική η εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των συγχωνευμένων επιχειρήσεων από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/20. Συνεπώς τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται είναι αυτά που εμφανίζονται στους Ισολογισμούς της 31.12.2010.

 

Έσοδα (χρήσης 2010)

 

Δ.Ε.Υ.Α.Μαλίων

 

Σήμερα η ΔΕΥΑ Μαλίων διαχειρίζεται 4.550 υδρόμετρα ύδρευσης μέσω των οποίων εξυπηρετούνται 6.212 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή ΕΣΥΕ 2001, στους οποίους όμως θα πρέπει να προστεθούν και οι επισκέπτες - τουρίστες που διαμένουν στα τουριστικά καταλύματα της περιοχής κατά την καλοκαιρινή περίοδο και οι οποίοι ανέρχονται σε 25.000 ημερησίως.

Στην χρήση του 2010 η Δ.Ε.Υ.Α.Μαλίων τιμολόγησε 1.222.294 κυβικά νερού και τα συνολικά της έσοδα διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΧΡΗΣΗΣ 2010

Κατηγορία Εσόδου

Ποσό

Αξία ύδρευσης

604.477,03

Πάγιο

35.252,90

Τέλη χρήσης αποχέτευσης

139.909,11

Νέες συνδέσεις ύδρευσης

13.655,00

Νέες συνδέσεις αποχέτευσης

193.190,41

Επανασύνδεση υδρομέτρου

2.700,00

Σύνολο Τακτικών Εσόδων

989.184,45

Πλέον:

 

Ειδικό τέλος 80%

473.797,87

Ειδικό τέλος 3%

32.696,33

Λοιπά Έσοδα

55.020,28

Έσοδα χρεογράφων & πιστωτικοί τόκοι

92.170,49

Συνολικά Έσοδα Χρήσης 2010

1.642.869,42

 

Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου

 

Σήμερα η ΔΕΥΑ Χερσονήσου διαχειρίζεται 5.393 υδρόμετρα ύδρευσης μέσω των οποίων εξυπηρετούνται 8.497 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή ΕΣΥΕ 2001, στους οποίους όμως θα πρέπει να προστεθούν και οι επισκέπτες - τουρίστες που διαμένουν στα τουριστικά καταλύματα της περιοχής κατά την καλοκαιρινή περίοδο. και οι οποίοι ανέρχονται σε 35.000 ημερησίως.

 

Στην χρήση του 2010 η Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου τιμολόγησε 1.173.174 κυβικά νερού και τα συνολικά της έσοδα διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

ΕΣΟΔΑ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΧΡΗΣΗΣ 2010

Κατηγορία Εσόδου

Ποσό

Χερσόνησος

 

Ύδρευσης

636.575,29

Αποχέτευσης

479.511.,97

Βυτίων

46.363,27

Τέλη Σύνδεσης

174.075,16

Διακοπής Παροχής

375,00

Επανασυνδέσεις

4.566,35

Πρόστιμα

1.500,00

Πάγια 19%

67.165,62

Λοιπά έσοδα από λογ/σμούς

1.066,12

Σύνολο Τακτικών Εσόδων

1.411.198,78

Πλέον:

 

Ειδικό τέλος 80%

510.598,04

Ειδικό τέλος 3%

44.723,24

Λοιπά Έσοδα

127.951,70

Έσοδα χρεογράφων & πιστωτικοί τόκοι

2.832,23

Συνολικά Έσοδα Χρήσης 2010

2.097.303,99

Έξοδα:

 

Δ.Ε.Υ.Α.Μαλίων

 

Τα λειτουργικά έξοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. διαμορφώθηκαν για την χρήση του 2010 ως εξής:

 

ΕΞΟΔΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΧΡΗΣΗΣ 2010

Κατηγορία Εξόδου

Ποσό

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

412.479,90

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

317.825,60

Παροχές τρίτων

356.305,16

Φόροι & τέλη

9.544,04

Διάφορα έξοδα

49.988,88

Τόκοι & συναφή έξοδα

127.688,41

Αγορές αναλωσίμων υλικών

34.470,10

Σύνολο Τακτικών Εξόδων

1.308.302,10

 

Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου

 

Τα λειτουργικά έξοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. διαμορφώθηκαν για την χρήση του 2010 ως εξής:

 

 

ΕΞΟΔΑ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΧΡΗΣΗΣ 2010

Κατηγορία Εξόδου

Ποσό

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

1.117.662,94

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

32.351,87

Παροχές τρίτων

419.231,98

Φόροι & τέλη

2.316,78

Διάφορα έξοδα

51.696,78

Τόκοι & συναφή έξοδα

75.497,97

Αγορές αναλωσίμων υλικών

162.646,63

Σύνολο Τακτικών Εξόδων

1.861.404,95

 

Περιουσιακή Διάρθρωση

 

Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης της επιχείρησης στην περιουσία της επιχείρησης θα ανήκουν:

 • Τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέστηκαν από τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται, ή θα εκτελεστούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν ή θα υπάρξουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες που υπάρχουν ή θα υπάρξουν επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 8 παρ. 1 ν. 1069/1980).
 • Κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο (κινητό και ακίνητο)των συγχωνευμένων επιχειρήσεων .

 

Στην περιουσία της κάθε επιχείρησης ανήκουν οι υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής της αρμοδιότητάς της τις οποίες τους παραχώρησε ο Δήμος με την ίδρυσή τους καθώς και εκείνες τις οποίες κατασκεύασαν από την ημέρα της σύστασης τους έως και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Μ

Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΣΥΝΟΛΟ

Γήπεδα - Οικόπεδα

824.188,78

156.024,77

980.213,55

Κτίρια & Τεχνικά Έργα

21.254.530,78

5.468.826,11

26.695.620,22

Μηχανήματα

42.386,83

87.570,21

157.693,71

Μεταφορικά Μέσα

19.231,50

46.123,52

65.355,02

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός

28.917,76

1.778,10

30.695,86

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

345.308,44

 

510.598,32

855.906,76

Σύνολο

22.514.564,09

6.270.921,03

28.785.485,12

 

 

Γεωτρήσεις – Δεξαμενές – Πηγές-Πηγάδια

 

Δημοτική Ενότητα

Γεωτρήσεις

Δεξαμενές

Πηγές-Πηγάδια

Μαλιών

20

14

7

Χερσονήσου

25

23

7

Σύνολο

45

37

14

 

 

Παρακάτω αναλύεται η οικονομική κατάσταση των δύο Επιχειρήσεων κατά την 31.12.2010 τόσο από πλευράς Διαθεσίμων όσο και από πλευράς Μακροπρόθεσμων και Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων:

 

Διαθέσιμα

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31.12.2010

Α/Α

Περιγραφή

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Σύνολο

1

 

Λογαριασμός Προθεσμιακής Κατάθεσης

700.000,00

0,00

700.000,00

  2

Λογαριασμοί Όψεως

233.691,08

362.350,71

596.041,79

3

Ταμείο

793,60

136,87

930,47

 

Σύνολο

934.484,68

362.487,58

1.296.972,26

 

Απαιτήσεις

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31.12.2010

Α/Α

Περιγραφή

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Σύνολο

1

 

Ανεξόφλητοι Λογαριασμοί Ύδρευσης

910.917,07

1.360.705,41

2.271.622,48

  2

Τέλη Σύνδεσης Αποχέτευσης

88.616,50

 

29.979,84

118.596,34

3

Επανασύνδεση υδρομέτρου

363,00

 

 

363,00

4

Απαιτήσεις από Βυτιοφορείς

-

51.609,21

51.609,21

5

Λοιπές απαιτήσεις

-

1.809,20

1.809,20

 

Σύνολο

999.896,57

1.444.103,66

2.444.000,23

 

Σημείωση: Από τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. είχε μπει σε ρύθμιση μέχρι την 31.12.2010  ποσό € 252.264,44.

Από τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. είχε μπει σε ρύθμιση μέχρι την 31.12.2010  ποσό € 870.898,75.

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2010

Περιγραφή

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Σύνολο

Προμηθευτές-Πιστωτές

18.984,70

362.285,86

 

381.270,56

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

15.857,32

11.946,57

27.803,89

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

12.763,29

53.025,85

65.789,14

Προκαταβολές Πελατών

912,40

7.200,87

8.113,27

Σύνολο

48.517,71

434.459,15

482.976,86

 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2010

Περιγραφή

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Σύνολο

Ληφθέντα Δάνεια

5.000.000,00

2.000.000,00

7.000.000,00

Ανεξόφλητο υπόλοιπο 31.12.2010

4.547.823,13

 

1.285.293,07

5.833.116,20

 

Προσωπικό επιχείρησης

 

Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα μέλη

 

Η σύνθεση του προσωπικού στις δύο επιχειρήσεις έχει σήμερα ως εξής:

 

α/α

Περιγραφή Θέσης

Προβλεπόμενη Στελέχωση

Υφιστάμενη

Στελέχωση

1

Γενικός Διευθυντής

ΠΕ – (Χημικών Μηχανικών)

1

1

2

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΕ – (Πολιτικών Μηχανικών)

1

1

3

Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΕ – (Οικονομολόγων)

1

1

4

Νομικός Σύμβουλος ΠΕ

1

1

5

Οικονομολόγοι – Διοικητικοί ΠΕ

3

1

6

Διοικητικοί  ΠΕ

1

1

7

Πολιτικοί ή Τοπογράφοι Μηχανικοί ΠΕ

5

1 + 1 Ορισμένου

          χρόνου

8

Μηχανολόγοι – Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι-Μηχανικοί ΠΕ

3

2

9

Χημικοί  Μηχανικοί ΠΕ

3

1

10

Γεωλόγος ΠΕ

1

0

11

Οικονομικοί – Διοικητικοί Τ.Ε.

4

3

12

Πολιτικοί ή Τοπογράφοι Μηχανικοί  Τ.Ε.

3

0

13

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  Τ.Ε.

3

2

14

Μηχανικών Η/Υ Τ.Ε.

1

0

15

Βοηθός εργαστηρίου Τ.Ε.

1

0

16

Εργοδηγοί  Δομικών Έργων Δ.Ε.

2

0

17

Τεχνίτες -Υδραυλικοί  Δ.Ε.

10

5 + 1 Από Δήμο

18

Βοηθοί  Υδραυλικοί  Δ.Ε.

6

0

19

Τεχνίτες Δομικών Έργων Δ.Ε.

3

0

20

Χειριστές Μηχανημάτων Έργων Δ.Ε.

3

1

21

Ηλεκτροτεχνίτες Δ.Ε.

2

1

22

Μηχανοτεχνίτες (Σιδηρουργοί – Εφαρμοστές) Δ.Ε.

2

1

23

Οδηγοί  Αυτοκινήτων Δ.Ε.

2

1

24

Διοικητικοί  Δ.Ε.

6

3

25

Διοικητικοί – Λογιστικοί  Δ.Ε.

4

2

26

Καταμετρητές-Υδρομετρητές Δ.Ε.

5

1

27

Κλητήρες Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε. ή Δ.Ε.

1

0

28

Προσωπικό Καθαριότητας Υ.Ε.

1

0

29

Βοηθοί Τεχνιτών– Εργάτες γενικών καθηκόντων Υ.Ε.

20

8 + 3 Ορισμένου χρόνου

30

Εργάτες γενικών καθηκόντων Υ.Ε.

5

0

 

ΣΥΝΟΛΟ

104

43

 

Αξιολόγηση και κρίσιμα ζητήματα

 

Από τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από την επιχείρηση κατά την διαβούλευση της πρώτης φάσης, προκύπτουν τα παρακάτω  κρίσιμα ζητήματα και θέματα.

 

Σήμερα η ΔΕΥΑΧ έχει αρμοδιότητα στις Δημοτικές Ενότητες Μαλίων και Χερσονήσου.

Στην πορεία θα επεκτείνει την αρμοδιότητά της και στις Δ.Ε. Γουβών και Επισκοπής, καλύπτοντας το σύνολο του νέου Δήμου (Στόχος 1ου τετραμήνου 2012).

Η άρδευση από πρωτογενές νερό δεν έχει περιέλθει ακόμη στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΧ.

Η άρδευση από επεξεργασμένα λύματα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων εφαρμόζεται τόσο στο ΔΔ Χερσονήσου όσο και στο ΔΔ Μαλίων και αφορά σε άρδευση αποκλειστικά ελαιόδεντρων. 

 

Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες υπάρχει πρόβλεψη και δυνατότητα μείωσης του ισχύοντος τιμολογίου κατά 50%.

Υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν τόσο τις Υπηρεσίες Ύδρευσης όσο και της Αποχέτευσης και Άρδευσης.

 

Ύδρευση: Δεν χρησιμοποιείται κυρίως από κάποιες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες λόγω του ότι:

 1. Δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των αναγκών τους, είτε γιατί δεν επαρκεί το νερό στην περιοχή τους είτε δεν υπάρχουν δίκτυα
 2. Διαθέτουν ιδιόκτητες γεωτρήσεις (πολλές φορές χωρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις) από τις οποίες τροφοδοτούν τις μονάδες τους. Αποφεύγουν έτσι το δημοτικό κόστος της Υπηρεσίας και τον επιμερισμό του σε όλους τους δημότες. Εκμεταλλεύονται τον φυσικό πόρο κατά το δοκούν για ίδιο όφελος.
 3. Χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες τεχνολογίες και δυνατότητες (αφαλάτωση, γεωθερμία) ώστε να παράγουν μόνοι τους το νερό που απαιτούν οι μονάδες τους

 

Αποχέτευση: Μονάδες άνω των 200 κλινών προβλέπεται να έχουν δικές τους μονάδες καθαρισμού και διαχείρισης των λυμάτων τους.

Αρκετές μεγάλες μονάδες όμως, προτιμούν το Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης, αποφεύγοντας το κόστος και την ταλαιπωρία της λειτουργίας ιδιόκτητης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

 

Κατά τον σχεδιασμό όμως των Δημοτικών Ε.Ε.Λ. και για την εκτίμηση της απαιτούμενης δυναμικότητάς τους, δεν υπολογίζονται ισοδύναμοι κάτοικοι για μονάδες άνω των 200 κλινών.

 

Υπάρχουν ομάδες πολιτών οι οποίοι δεν καταγράφονται στους σημερινούς αποδέκτες των υπηρεσιών της επιχείρησης,  αλλά μετά από ένα επανασχεδιασμό των λειτουργιών θα μπορούσαν να ενταχθούν. Χωρίς να μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια ένα σημαντικό μέρος πολιτών:

 • εξυπηρετείται από υπάρχουσες υποδομές  (κυρίως ύδρευσης και άρδευσης), χωρίς να είναι καταγεγραμμένος καταναλωτής, κυρίως στις δυτικότερες περιοχές του Δήμου όπου παρουσιάζονται και οι μεγαλύτερες ελλείψεις βασικών υποδομών,
 • εξυπηρετείται με ιδία μέσα (γεωτρήσεις, πηγάδια), κυρίως στις περιοχές του Δήμου όπου αφθονεί ο φυσικός πόρος.

 

Μετά την δημιουργία του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χερσονήσου προκύπτει ανισοβαρής ανάπτυξη των υπαρχουσών βασικών υποδομών, ως εξής : 

Ξεκινώντας από την ανατολική πλευρά του Δήμου όπου οι υποδομές βρίσκονται σε καλό επίπεδο και κινούμενοι δυτικότερα, οι υποδομές φθίνουν γραμμικά, ενώ στην δυτικότερη πλευρά του Δήμου βρίσκονται σε φτωχό και μη αποδεκτό επίπεδο.

 

Επομένως η προτεραιότητα της προσπάθειας αντιμετώπισης των βασικών αναγκών των δημοτών τίθεται αυτονόητα σε μια προσπάθεια κατανομής των πόρων της επιχείρησης με τρόπο που να αναστρέφουν την ανισοβαρή κατανομή των διατιθέμενων υποδομών και υπηρεσιών προς τους δημότες.

Δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την διοικητική λειτουργία και την εξυπηρέτηση του δημότη. Απαιτείται προσοχή ώστε ο πολίτης να μπορεί να εξυπηρετηθεί ικανοποιητικά μετά την προσαρμογή της διοικητικής δομής της επιχείρησης στην νέα αρχιτεκτονική του Δήμου.

Η βασική δομή που επιλέγεται περιλαμβάνει την δημιουργία μιας κεντρικής Υπηρεσίας με τρία κέντρα δράσης της επιχείρησης στο ανατολικό, κεντρικό και δυτικό τμήμα της περιοχής αρμοδιότητάς της, ως εξής:

 1. Συμπαγής διοικητικο-οικονομική και τεχνική υπηρεσία στην έδρα της επιχείρησης στο ανατολικό τμήμα και δημιουργία δομής εξυπηρέτησης αιτημάτων στα άλλα δύο κέντρα ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις των δημοτών. Επίσης από την έδρα της επιχείρησης θα γίνεται και η διαχείριση των εν’ εξελίξει και νέων έργων.
 2. Δομή λειτουργίας και συντήρησης δικτύων χωροθετημένη κεντροβαρικά στο κεντρικό τμήμα απ’ όπου συντονίζονται τα συνεργεία της επιχείρησης με κύριο στόχο την αντιμετώπιση και την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας.

 

Οι φυσικοί πόροι της επιχείρησης (καθαρό νερό) ακολουθούν και αυτοί το σχήμα της ανισοβαρούς ανάπτυξης των υπαρχουσών βασικών υποδομών. Βρίσκονται σε σχετική επάρκεια στο ανατολικό τμήμα και φθίνουν γραμμικά πηγαίνοντας προς τα δυτικά. Η επάρκεια του νερού για όλο την έκταση του Δήμου είναι ένα ερώτημα προς απάντηση. Ενδεχομένως, το υπό κατασκευή φράγμα μπορεί να αποτελεί δυνητική λύση του προβλήματος.

 

Οι οικονομικοί πόροι της επιχείρησης δεν είναι ποτέ αρκετοί, με δεδομένη την ανάγκη δημιουργίας βασικών υποδομών σε μεγάλα τμήματα της περιοχής αρμοδιότητάς της. Οι χρηματοδοτήσεις μέσω συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων είναι μονόδρομος.

Το κόστος που έχει η επιχείρηση από την υλοποίηση των έργων, απαιτεί ανάλωση σημαντικού μέρους των οικονομικών πόρων της.

Η υλικοτεχνική υποδομή χρειάζεται ενίσχυση ανάλογη με την μεγέθυνση της περιοχής απαιτούμενης δράσης.

Η ΔΕΥΑ Μαλίων είχε πιστοποιηθεί πριν από την συγχώνευση για Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α και Β (Διαχείριση έργων και προμηθειών).

Η πρώην ΔΕΥΑΧ και τώρα η νέα έχει συμμετοχή ως συντονιστής σε ένα πρόγραμμα LIFE με εταίρους το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙ Κρήτης), το δίκτυο Μεσόγειος SOS (MEDSOS) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑ Κύπρου), με τίτλο: “From Treated Wastewater to Alternative Water Resources in Semi-Arid Regions” με εφαρμογή στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΧ στη Χερσόνησο.

 

Στα θετικά των δράσεων τέτοιου τύπου συγκαταλέγεται και η πολύτιμη ανταλλαγή της εμπειρίας που έχει συσσωρευτεί σε διαφορετικούς τύπους φορέων και οι οποίοι έχουν ενδεχομένως προσεγγίσει το συγκεκριμένο τομέα (επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων) από διαφορετική οπτική.

 


Οργανόγραμμα ΔΕΥΑΧ

Μεγενθύνετε την εικόνα με ένα click

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη συνεδρίασή του της 18ης Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χερσονήσου σχετικά με:

 

 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΧ
 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΧ
 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΧ