main img main img main img main img main img main img main img main img

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Γενικά για την Ευρυζωνικότητα

Δείτε την παρουσίαση του Δήμου Χερσονήσου για την Ευρυζωνικότητα εδώ! (Η παρουσίαση φαίνεται καλύτερα από Internet Explorer).

 

 

 

 


Τηλεφωνία μέσω Internet

 

Ροή Δεδομένων ( streaming )

 

Εκπαίδευση από απόσταση

 

Μεταφορά Αρχείων

 

Τηλεόραση Ραδιόφωνο 

copyright © Δήμος Χερσονήσου