Ίδρυμα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»

 

Το κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό, Δημοτικό Ίδρυμα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» (ΝΠΔΔ) συστάθηκε με το υπ’ αριθ. 77/2010 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 142 Α’/18-8-2010).

 

ΕΔΡΑ: Κράσι, Δημοτικής Ενότητας Μαλίων, Δήμου Χερσονήσου.

 

Σκοπός του Ιδρύματος: Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν την προαγωγή του πνευματικού επιπέδου της κοινωνίας του Δήμου Χερσονήσου καθώς και η πληρέστερη γνωριμία του συγγραφικού έργου, της ζωής, της προσωπικότητας και της πνευματικής προσφοράς των πνευματικών δημιουργών Έλλης Αλεξίου, Ελευθερίου Αλεξίου και Γαλάτειας Αλεξίου − Καζαντζάκη με το κοινό και ειδικά με την μαθητιώσα νεολαία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα έχει προγραμματίσει ποικίλες δραστηριότητες, ορισμένες εκ των οποίων είναι:

  1. Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, διαλέξεων και λογοτεχνικών διαγωνισμών στα σχολεία,
  2. Διοργάνωση συνεδρίων και έκδοση ενημερωτικών εντύπων και βιβλίων.
  3. Επανεκδόσεις
  4. Εκπόνηση μελετών και ερευνών που σχετίζονται με τους σκοπούς του Ιδρύματος και αναφέρονται στο έργο των ανωτέρω πνευματικών δημιουργών,
  5. Συνεργασία με πνευματικούς ανθρώπους καθώς και με άλλα ιδρύματα συναφών σκοπών.

 

Το Ίδρυμα έχει αποπερατώσει ήδη την αναδημοσίευση του περιοδικού «Το Κάστρο» του Φιλολόγου και Ποιητή Λευτέρη Αλεξίου, το οποίο θα διατίθεται στα τέσσερα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Χερσονήσου, που βρίσκονται στα Μάλια, στο Λιμάνι Χερσονήσου, στις Γούρνες και στην Επισκοπή.