Πρόσκληση 105

 

 

Συνδέεται με το Μέτρο 4.3: Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη του ΕΠ ΚτΠ με συνολικό προϋπολογισμό 27.000.000 ευρώ.

 

Στόχοι

Βασικός στόχος του Μέτρου 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι μεταξύ άλλων η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώνευρείας ζώνης, σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας οι οποίες έχουν αναγνωρισμένες ανάγκες, όσον αφορά στη λειτουργία και διασύνδεση των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, βασικός στόχος είναι η προσαρμογή της χώρας στις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της πρωτοβουλίας eEurope 2005, An information society for all, όπου προβλέπεται η ενθάρρυνση ασφαλών υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου που βασίζονται σε ευρέως διαθέσιμες ευρυζωνικές υποδομές. Ειδικότερα, οι στόχοι που τίθενται στην πρωτοβουλία περιλαμβάνουν:

  • Ευρυζωνική πρόσβαση για όλη τη Δημόσια Διοίκηση μέχρι το 2005.
  • Ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές.
  • Εισαγωγή μέχρι το 2005 πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με ευρυζωνική πρόσβαση.
  • 'Ολα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, καθώς και μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ. πρέπει να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση μέχρι το 2005.

Διαβάστε την τελευταία έκδοση της Πρόσκλησης 105