main img main img main img main img main img main img main img main img

Έργα σε εξέλιξη

 

83 φορείς αναπτύσσουν δράσεις για την προώθηση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών είναι Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δήμοι, Περιφέρειες και Νομαρχίες της χώρας.

 

τα πρώτα ΄Εργα της Πρόσκλησης 84 που υλοποιούνται είναι:

 

 • Δυτική Ελλάδα: Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΕΑΙΤΥ). διαβάστε περισσότερα...
 • Οριζόντια Υποστήριξη: Ευρυζωνικά Δίκτυα και Υπηρεσίες: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (ΕΔΕΤ Α.Ε.). διαβάστε περισσότερα...
 • Πλατεία Συντάγματος: Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών υποδομών και Προώθηση Ζήτησης Ασύρματων Υπηρεσιών Διαδικτύου σε Πολυσύχναστους Εξωτερικούς Χώρους (ΕΠΙΣΕΥ, ΕΜΠ). διαβάστε περισσότερα...
 • Μακεδονία: Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Παν. Μακεδονίας).διαβάστε περισσότερα...
 • Θεσσαλία: Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στη Θεσσαλία (Παν. Θεσσαλίας). διαβάστε περισσότερα...

 

Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι από τους τελικούς δικαούχους που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 84.

 

Ερευνητικά Ιδρύματα - Κρατικοί Φορείς

 

 • ΕΑ ΙΤΥ
 • ΕΔΕΤ Α.Ε.
 • ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 • ΠΕΣΥΠ Δυτικής Ελλάδας
 • ΥΠΑΝ - Γ.Γ.Τουρισμού

 

Εκπαιδευτικά - Εκκλησιαστικά Ιδρύματα

 

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
 • Θράκης
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Μονή Σίμωνος Πέτρας

 

Νομαρχίες - Περιφέρειες

 

 • Νομαρχία Δυτ. Αττικής
 • Νομαρχία Λακωνίας
 • Νομαρχία Πειραιά
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-΄Εβρου

 

Δήμοι

 

 • Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων
 • Ν. Ημαθίας
 • Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
 • Δήμος Δικαίου Κώ
 • Δήμος Χερσονήσου
 • Δήμος Αρχανών

 

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκριθείσες προτάσεις της Πρόσκλησης 84 -

copyright © Δήμος Χερσονήσου