Έργα σε εξέλιξη

 

83 φορείς αναπτύσσουν δράσεις για την προώθηση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών είναι Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δήμοι, Περιφέρειες και Νομαρχίες της χώρας.

 

τα πρώτα ΄Εργα της Πρόσκλησης 84 που υλοποιούνται είναι:

 

 • Δυτική Ελλάδα: Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΕΑΙΤΥ). διαβάστε περισσότερα...
 • Οριζόντια Υποστήριξη: Ευρυζωνικά Δίκτυα και Υπηρεσίες: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (ΕΔΕΤ Α.Ε.). διαβάστε περισσότερα...
 • Πλατεία Συντάγματος: Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών υποδομών και Προώθηση Ζήτησης Ασύρματων Υπηρεσιών Διαδικτύου σε Πολυσύχναστους Εξωτερικούς Χώρους (ΕΠΙΣΕΥ, ΕΜΠ). διαβάστε περισσότερα...
 • Μακεδονία: Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Παν. Μακεδονίας).διαβάστε περισσότερα...
 • Θεσσαλία: Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στη Θεσσαλία (Παν. Θεσσαλίας). διαβάστε περισσότερα...

 

Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι από τους τελικούς δικαούχους που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 84.

 

Ερευνητικά Ιδρύματα - Κρατικοί Φορείς

 

 • ΕΑ ΙΤΥ
 • ΕΔΕΤ Α.Ε.
 • ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 • ΠΕΣΥΠ Δυτικής Ελλάδας
 • ΥΠΑΝ - Γ.Γ.Τουρισμού

 

Εκπαιδευτικά - Εκκλησιαστικά Ιδρύματα

 

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
 • Θράκης
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Μονή Σίμωνος Πέτρας

 

Νομαρχίες - Περιφέρειες

 

 • Νομαρχία Δυτ. Αττικής
 • Νομαρχία Λακωνίας
 • Νομαρχία Πειραιά
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-΄Εβρου

 

Δήμοι

 

 • Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων
 • Ν. Ημαθίας
 • Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
 • Δήμος Δικαίου Κώ
 • Δήμος Χερσονήσου
 • Δήμος Αρχανών

 

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκριθείσες προτάσεις της Πρόσκλησης 84 -