Ανάδειξη, Διατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου Μαλίων

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 Ο Δήμος Χερσονήσου ενεργώντας με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσω του «Επιχειρησιακού του Προγράμματος 2011-2014» έχει σχεδιάσει δράσεις που στοχεύουν στην προστασία των υγροτόπων, που βρίσκονται στην περιοχή του, εστιάζοντας στην Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας τους και την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση του κοινού.  Το 2012 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 η πράξη «Ανάδειξη, Διατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου Μαλίων» με στόχο την προστασία του υγροτόπου από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του.   Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Τ.Π.Α. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του δεύτερου υπό-έργου: «Δράσεις Ανάδειξης, Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης στον Υγρότοπο των Μαλίων»   που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF Ελλάς, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου μας το παρόν εκπαιδευτικό υλικό για χρήση από τη μαθητική κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και γενικότερα το ευρύ κοινό.  Το εκπαιδευτικό υλικό, θα βοηθήσει τους αναγνώστες να γνωρίσουν του εύρος της βιοποικιλότητας του Υγροτόπου των Μαλίων και να   κατανοήσουν τη σημασία του Υγροτόπου ως βιότοπου υψηλής αξίας για την περιοχή.    

 

Ο Υγρότοπος των Μαλίων είναι  ζωτικός φυσικός πόρος για την περιοχή του Δήμου, όχι μόνο από οικολογική άποψη, αλλά και από οικονομική, τουριστική και πολιτιστική.  Το εκπαιδευτικό υλικό θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου Χερσονήσου, στην ανάδειξη του Υγροτόπου  καθώς και στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής.      Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στην ενότητα της ιστοσελίδας μας που είναι αφιερωμένη στον Υγρότοπο των Μαλίων και να γνωρίσετε την υψηλής σημασίας βιοποικιλότητα του που προσφέρει περιβαλλοντική ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή. 

 

 

Ιούλιος 2013

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

 

 

Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

 


 

Διαβάστε τον Ορνιθολογικό Οδηγό σε μορφή βιβλίου στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ορνιθολογικός Οδηγός

 

Διαβάστε το Γενικό Πληροφοριακό υλικό για τον Υγρότοπο των Μαλίων σε μορφή βιβλίου στον παρακάτω σύνδεσμο:

Γενικό Πληροφοριακό υλικό για τον Υγρότοπο των Μαλίων

 

Δείτε το Φωτογραφικό Λεύκωμα σε μορφή βιβλίου στον παρακάτω σύνδεσμο:

Φωτογραφικό Λεύκωμα

 

 

Σχετικά Δελτία Τύπου

- ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΜΑΛΙΩΝ

- ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ

- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗ WWF ΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ

- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ WWF ΕΛΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - PROJECT Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

- Ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα για τον Υγρότοπο Μαλίων

- Ολοκλήρωση εκπαιδευτικής ημερίδας – συνάντησης εργασίας με τίτλο : «Δυνατότητες και προοπτικές για μια ορθολογική διαχείριση του Υγροτόπου Μαλίων και της ευρύτερης περιοχής».