Δυό λόγια για το Νομικό Πρόσωπο

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου προέκυψε από τη συγχώνευση υφιστάμενων ΝΠΔΔ (άρθρο 103 του Ν. 3852/2010) μετά τη συνένωση των Δήμων Χερσονήσου, Γουβών, Μαλίων και Επισκοπής με ΦΕΚ σύστασης 1022/26-5-2011 Β΄.

 

Τα ΝΠΔΔ που συγχωνεύτηκαν είναι τα εξής :

-  Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός  Χερσονήσου

-  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μαλίων

-  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μοχού

-  Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Γουβών

-  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής

-  ΚΑΠΗ Δήμου Μαλίων

-  Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Λ. Χερσονήσου

 

Σκοπός και στόχος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης είναι:

  1. Η υποστήριξη και η κοινωνική φροντίδα της βρεφικής – παιδικής και της τρίτης ηλικίας
  2. Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες της παιδικής και της τρίτης ηλικίας.
  3. Η προώθηση και η ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.

 

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις δράσεις και τις δραστηριότητες μας, χρήσιμα έντυπα για την λειτουργία και την δυνατότητα εγγραφής στις δομές μας, τα κριτήρια μοριοδότησης εγγραφών που θα ισχύσουν για πρώτη φορά για το σχολικό έτος 2012-2013, νέα και ανακοινώσεις καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας.

Τέλος μπορείτε να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες  υπηρεσίες των Παιδικών Σταθμών  με στόχο την διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση.   

 

Για οποιοδήποτε αίτημά σας προς το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης χρησιμοποιήστε το αρχείο που ακολουθεί.

Αρχεία