Διετής Αναφορά 2012‐2014

 Κατευθυντήρια Επιτροπή

Δήμαρχος: Κος Ιωάννης Μαστοράκης


Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου: Κος Σπύρος Κατσαμποξάκης

Aντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας: Κος Εμμανουήλ Πετράκης

Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διαχείρισης Περιουσίας: Κος Εμμανουήλ Πλευράκης

Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καινοτομίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Κος Απόστολος Λουλουδάκης

 

 Συντακτική Ομάδα

Μαρία Συμεωνίδου: Γεωπόνος, Ph.D., M.Sc., B.Sc., Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Έλεγχου. Υπεύθυνη Επικοινωνίας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων».


Εμμανουήλ Μιχελεκάκης: Οικονομολόγος, Ph.D. cand., M.Sc., MA (Hons), BA (Hons), Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Έλεγχου. Μέλος Ομάδας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων».


Ελευθέριος Αδαμάκης: Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Υποψήφιος M.Sc. Εξωτερικός Συνεργάτης στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Έλεγχου.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ


Τα στοιχεία αυτής της Αναφοράς ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Χερσονήσου της Ομάδας Εργασίας του «Συμφώνου των Δημάρχων» και καλύπτονται από τον Νόμο περί ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.


Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία του εν λόγω Σχεδίου για οιονδήποτε λόγο, πλην της συμφωνημένης χρήσης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Δήμο Χερσονήσου και συγκεκριμένα την Ομάδα Εργασίας για το Σύμφωνο των Δημάρχων στο τηλέφωνο 2813 404661 ή στο email: covenant@hersonisos.gr