Αποτελέσματα ερευνητικής εργασίας Α΄ Λυκείου Ενιαίου Λυκείου Γουβών

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει την τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε Kwh/m2 το έτος 2010, στα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου. Το Ενιαίο Λύκειο Γουβών δείχνει ιδιαίτερα ενεργοβόρο. Όμοια αποτελέσματα παρουσιάζονται από το εκδιδόμενο πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης. (Εικόνα 1) Το κτίριο ανήκει στην κλάση Η, με κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 387,4Kwh/m2 σύμφωνα με τον ΚΕνΑΚ, τριπλάσια από εκείνη του κτιρίου αναφοράς, κλάσης Β.

 

Διάγραμμα: Τελική ηλεκτρική κατανάλωση σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου, το έτος 2010.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα και κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων από τον εθελοντή ενεργειακό επιθεωρητή, οι μαθητές πρότειναν τα εξής δύο σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού τους κτηρίου:

 

Σενάριο 1: Μόνωση οροφής

Εξοικονόμηση: 10% Ενέργειας.

 

Σενάριο 2: Φωτισμός

Υπάρχουσα Κατάσταση:

1000λαμπτήρεςΧ 18W=18KW

Προδιαγραφές για σχολείο Β΄/θμιας =5,5 KW

Μείωση ισχύος φωτισμού στο μισό.

500λαμπτήρεςΧ 18W=9 KW

Μετά την παρέμβαση :

9 KWΧ7hχ180ημέρες σχολ. Έτους = 11.340KWh

Εξοικονόμηση:  15-20% Ενέργειας.

 

 

ΆΛΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Δράσεις

Ποσοστό Εξοικονόμησης Ενέργειας

Αεροστεγάνωση κελύφους

10-20%

Μόνωση Οροφής

10%

Μόνωση Εξωτερικών Τοίχων

42%

Παθητικά Συστήματα Προθέρμανσης Αέρα-Μετατροπή Ανοικτών Διάδρομων σε κλειστούς Θερμοκήπιο

55%

Συντήρηση συστήματος θέρμανσης- Αλλαγή καυστήρα

5-15%

Αλλαγή συμπεριφοράς με δράσεις ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης

?

 

Τελικά Αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες :

  • Προβληματίζονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα και σχέσεις ανθρωπογενούς δράσης – φύσης.
  • Προβληματίζονται σε ζητήματα οικονομίας στο σχολείο και το σπίτι.
  • Έρχονται σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία γνώσης για το περιβάλλον, ενέργεια.
  • Γνωρίζουν νέες τεχνολογίες, φωτοβολταϊκά συστήματα.
  • Γνωρίζουν νέα πεδία επαγγελματικής δραστηριότητας, π.χ. ενεργειακού επιθεωρητή.
  • Βιώνουν το έργο του εθελοντισμού.
  • Γνωρίζουν να εργάζονται ατομικά και συλλογικά σε ομάδες.

 

Εκδήλωση Παρουσίασης Ερευνητικών  Εργασιών