ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου

 

Βιώσιμη Κινητικότητα


Η Βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης, όπου ο μεν άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, οι δε μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως μαζικές, αλλά ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες. Τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουν, να απολαμβάνουν, να γυμνάζονται, να επικοινωνούν, να ενσωματώνονται, να αξιολογούν και να συμμετέχουν στο αστικό γίγνεσθαι. Η ανθρωπιστική και η πολιτική της παράμετροι είναι πολύ ισχυρές.

Τι είναι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Αστικής Κινητικότητας (ELTIS, n.d.), ένα ΣΒΑΚ παρουσιάζει, ή συνδέεται με μια υπάρχουσα, μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μελλοντική ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής και ειδικότερα της υποδομής και των υπηρεσιών μεταφορών και κινητικότητας

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.svak.gr

Πληροφορίες για τις διαβουλεύσεις :

1η Διαβούλευση : Ατζέντα και παρουσιάσεις

2η Διαβούλευση : Ατζέντα και παρουσιάσεις 

3η ΔιαβούλευσηΥλικό διαβούλευσης

Επικοινωνία :   svak@hersonisos.gr

 

qr code