main img main img main img main img main img main img main img main img

Τρίτη Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου

-

Δεύτερη Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου

 

Συμμετοχή στη 2ρη διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου

μέχρι Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

στο svak@hersonisos.gr

 

 

Υλικό παρουσιάσεων εσπερίδας πρώτης διαβούλευσης

Υλικό παρουσιάσεων εσπερίδας δεύτερης διαβούλευσης

 

Υλικό για το ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου

 

 

Επικοινωνία Κα Φραγκιαδάκη Μαρία, τηλ. 2813 404 662

 

 

περισσότερα...

copyright © Δήμος Χερσονήσου