Τι είναι τα ασύρματα δίκτυα

 

Δείτε τις παρακάτω παρουσιάσεις για να καταλάβετε τι είναι τα ασύρματα δίκτυα και τι οι επιχειρήσεις και οι Δήμοι μπορούν να κάνουν με αυτά!