Ευρυζωνικότητα

 

Ορισμός

Με τον όρο ευρυζωνικότητα ορίζεται η:

  • υποδομή σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χαρακτηρίζονται από αδιάλειπτη σύνδεση, υψηλή ταχύτητα και πολύ χαμηλό κόστος ώστε να επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στους καταναλωτές. Οι ευρυζωνικές υποδομές μπορούν να αναβαθμίζονται συνεχώς, με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξελίσσονται μαζί με τις ανάγκες των πολιτών.
  • παροχή πολύ γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο (Internet) σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, με ανταγωνιστικές τιμές, με τη μορφή καταναλωτικού αγαθού.

 

Τι σημαίνει για τον πολίτη

Η ευρυζωνικότητα αποτελεί συνδυασμό υποδομής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν στον πολίτη τη δυνατότητα για:

  • Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, πολύ γρήγορα και με ασφάλεια των δεδομένων από το σπίτι ή το γραφείο (υποβολή φορολογικής δήλωσης κλπ.).
  • Ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές, μέσω εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης (Internet banking κλπ.) με ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια.
  • Εργασία εξ' αποστάσεως, μέσω μεθόδων τηλε-εργασίας.
  • Διεύρυνση των αγορών των επιχειρήσεων, για τη διάθεση των αγαθών και των υπηρεσιών τους παγκοσμίως μέσω του Internet, με χαμηλό κόστος.
  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας. Υπηρεσίες φροντίδας υγείας και πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, μέσω τηλεϊατρικής.
  • Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Παρακολούθηση ταινιών με άμεση επιλογή από ηλεκτρονικές ταινιοθήκες, επιλογή και άμεση αγορά της επιθυμητής μουσικής από ηλεκτρονικά δισκοπωλεία, έγκαιρη ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων για θεάματα, παραστάσεις και αθλητικούς αγώνες χωρίς ουρές αναμονής κλπ.
  • Καλύτερη και φθηνότερη επικοινωνία, με δυνατότητα τηλεφωνικής συνομιλίας σε συνδυασμό με εικόνα και πρακτικά μηδενικό κόστος μέσω νέων τεχνολογιών, και πολλά άλλα.

 

Διαβάστε για την ευρυζωνικότητα στο ακόλουθο site: "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας"