main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020)

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ανάδοχο την υπηρεσία για την συντήρηση
αεραγωγών δημοτικών κτιρίων μόνο για το έτος 2020 και έως του ποσού των 1.988,88
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με την ημερομηνία 18/4/2019 Τεχνική Έκθεση
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ανάδοχο την υπηρεσία για την συντήρηση

αεραγωγών δημοτικών κτιρίων μόνο για το έτος 2020 και έως του ποσού των 1.988,88

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με την ημερομηνία 18/4/2019 Τεχνική Έκθεση

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία:

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου