main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΙΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ανάδοχο την εργασία με τίτλο «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Ελιάς», σύμφωνα με την 18/2016 τροπ Μελέτη της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών και την η υπ' αριθ. 108/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προϋπολογισμού 12.090 € και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έως και την Παρασκευή 09/06/2017

copyright © Δήμος Χερσονήσου