main img main img main img main img main img main img main img main img

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τηνπρομήθεια τετρακίνητου φορτηγού αυτοκινήτου & δεξαμενής μεταφοράς νερού

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι     ότι,

 

Εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η « προμήθεια τετρακίνητου φορτηγού αυτοκινήτου & δεξαμενής μεταφοράς νερού».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στα 30.150,00 μαζί με το ΦΠΑ 23%, και θα καλυφθεί από Σ.Α.Τ.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10 (έναρξη) μέχρι 10.30 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική βάση), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.

H προμήθεια χωρίζεται σε δύο ομάδες :

  • Ομάδα Α : προμήθεια οχήματος
  • Ομάδα Β : προμήθεια δεξαμενής χωρητικότητας 1μ3, καθώς και μίας αντλίας εκτόξευσης νερού με τον κατάλληλο σωλήνα.

 

Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στην υπηρεσία του Δήμου με ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

Οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των ζητουμένων. Στο διαγωνισμο, επίσης, γινονται δεκτες προσφορες που αφορουν σε μηχανηματα αλλοδαπης προελευσεως γνωστων εργοστασιων η εγχωριας κατασκευής, αποδεδειγμενης καλης λειτουργικοτητας. Θα τηρηθουν οι ισχυουσες διαταξεις περι προστασιας της εγχωριας βιομηχανιας.

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 1.507,5  € ή τμηματικά για την ομάδα Α (όχημα) ποσό 1.427,5 € και για την ομάδα Β (δεξαμενή) ποσό 80,00 € και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακηρύξεως (όροι διαγωνισμού) από την ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού και από τα γραφεία του φορέα. Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος Κουρμουλάκης Δημήτριος τηλ. 28973 40059.                                                           

copyright © Δήμος Χερσονήσου