main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόγραμμα “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” για την εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό.

Ο Δήμος Χερσονήσου υποδέχεται το Πρόγραμμα “ΟΔΥΣΣΕΑΣ”  για την εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου