main img main img main img main img main img main img main img main img

Κρητικό Γλέντι του Αθλητικού Ομίλου Αναλήψεως

Ο Αθλητικός Όμηλος Αναλήψεως, διοργανώνει μεγάλο Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη, στις 30 Αυγούστου 2015, στην πλατεία του χωριού, με πλούσιο μενού.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου