main img main img main img main img main img main img main img main img

Νέο πρόγραμμα Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων ΤΑΠΤοΚ - CLLD EKΤ

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου στο πλαίσιο της «Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στο πλαίσιο του άξονα 5 (ΕΚΤ) του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020», σχεδιάζει τοπικό πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ, στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού προγράμματος CLLD LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, για την ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δράσεις  χρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως για παράδειγμα: δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης των ανέργων, των νέων και ΕΚΟ, δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής, καθώς και δράσεις παροχής υπηρεσιών προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου,

τηλ. Επικοινωνίας: 2810753300 – info@anher.gr,

ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.anher.gr

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου