main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Λ. Χερσονήσου 20/04/2015

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

           

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΓΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

     Ο Δήμος Χερσονήσου, ανταποκρινόμενος στην υπ’ αριθμ. 1/2015 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής  Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει ότι:

οι ιδιοκτήτες ή οι με οποιοδήποτε τρόπο νομείς των αγροτεμαχίων και λοιπών ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, υποχρεούνται  να προβούν στην αποψίλωση και καθαρισμό των ακινήτων αυτών από ξερά χόρτα, καθώς και κάθε άλλο εύφλεκτο υλικό, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

 

Οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η/05/2015.

 

Αυτό που προέχει για την περιοχή του Δήμου  είναι η αποφυγή των πυρκαγιών.

 

Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από 1ης Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν.998/79.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών ή νομέων προς τα ανωτέρω, ο Δήμος θα προβεί στον καθαρισμό των ακινήτων, καταλογίζοντας τους τις σχετικές δαπάνες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

.

 

 

Eκ του Δήμου

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου