main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΕΥΑΧ - Ανακοίνωση προς καταναλωτές

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου επισημαίνει στους καταναλωτές της ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Δικτύου Ύδρευσης τον οποίον οφείλουν να γνωρίζουν και να αποδέχονται, υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τις παράνομες συνδέσεις ύδρευσης.

 

Στο άρθρο 22 «Παράνομες υδρεύσεις – Απαγορεύσεις» του Κανονισμού αναφέρεται:

«1. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Στην περιπτώσεις αυτές η ΔΕΥΑΧ αφαιρεί την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκληθεί, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με το πενταπλάσιο της τεκμαρτής κατανάλωσης και επιπλέον πρόστιμο που καθορίζει το ΔΣ. Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ με βάση στοιχεία που εκείνη θα κρίνει κατάλληλα.»

 

Το νερό ύδρευσης είναι κοινωνικό αγαθό, το κόστος διαχείρισης του οποίου επωμίζονται εξ ολοκλήρου οι καταναλωτές, γι αυτό και αποτελεί κοινωνική πρόκληση η κλοπή του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση το ΔΣ της ΔΕΥΑΧ θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

copyright © Δήμος Χερσονήσου