main img main img main img main img main img main img main img main img

Ενεργοποίηση συστήματος ΄΄Μητρώο Πολιτών΄΄ και λειτουργία ληξιαρχείων 16 - 22 Ιανουαρίου 2018

Κάνουμε γνωστό στους δημότες μας ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΤΑΔΚ οικ. 5/2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Συστήματος ΄΄Μητρώο Πολιτών΄΄ ορίζεται η 22α Ιανουραίου 2018 ως εκ τούτου :

 

Α] Η λειτουργία των Δημοτολογίων των Δήμων σταματάει στις 12-Ιανουαρίου-2018 και από ώρα 15.00μμ και θα επαναλειτουργήσει με την νέα μορφή στις 22-Ιανουαρίου-2018 με την έναρξη ωραρίου των υπηρεσιών των Δήμων

 

Β] Η λειτουργία των ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων σταματάει στις 16-Ιανουαρίου-2018 και θα επαναλειτουργήσουν με την νέα μορφή στις 22-Ιανουαρίου-2018

 

Για έκτακτες περιπτώσεις και μόνο οι δημότες να απευθύνονται στο γραφείο δημοτολογίου και στους Ληξιάρχους για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.

 

Σχετικά : 1] το ΦΕΚ 3/τεύχος Δεύτερο/5.1.2018

               2] η 1/2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

 

                               Ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

                                   Νικόλαος Εμμ. Βασιλάκης    

copyright © Δήμος Χερσονήσου