main img main img main img main img main img main img main img main img

Επιτροπή Αντιπροσώπευσης του Δήμου Χερσονήσου σε εκθέσεις

 

Η Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης του Δήμου Χερσονήσου δημιουργήθηκε έτσι ώστε στοχευόμενα να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, στο επίκεντρο βρέθηκε η οργανωμένη τουριστική προβολή, καθώς επίσης και η σύνδεση του επιχειρηματικού κόσμου των πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων του τόπου με τον τουρισμό και των εθελοντών. Θεωρούμε πολύτιμη τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και όλων των επιχειρήσεων, των κοινωνικών φορέων και των εθελοντών, έτσι ώστε να πετύχουμε όλοι μαζί ότι καλύτερο για τον τόπο μας.

Ειδικότερα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή οργάνωση της παρουσίας και συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου σε τουριστικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, θα προβεί στον ορισμό μελών της “Επιτροπής Αντιπροσώπευσης του Δήμου Χερσονήσου σε εκθέσεις”.  Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος δημότης / κάτοικος / γνώστης της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου να καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή του ως άμισθο μέλος στην παραπάνω επιτροπή.

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα κάτωθι:

1)      Πιστοποιημένη άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ή (προτιμώμενη ιδανικά) μητρική γλώσσα στις εξής ξένες γλώσσες

- γερμανικά                                       - ρωσικά                             - σουηδικά

- δανέζικα                                          - γαλλικά                            - νορβηγικά

- φιλανδικά                                       - ρουμανικά

2)      Να είναι άριστος γνώστης της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου και γενικότερα της Κρήτης.

3)      Να είναι γνώστης Η/Υ και να γνωρίζει να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

4)      Να έχει εμπειρία στον τομέα της ξενάγησης (το δίπλωμα της σχολής ξεναγών δεν είναι απαραίτητο), της συνοδείας, της περιήγησης, της οργάνωσης και υλοποίησης εκδρομών

5)      Να μην έχει θέματα υγείας που δεν θα του επιτρέπουν μετακινήσεις, μεταφορές, ορθοστασία.

6)      Να διαθέτει εξωστρεφή και ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, οργανωτικές ικανότητες, δυνατότητα μετακίνησης εκτός Ελλάδας

 

Θα συνεκτιμηθεί το κίνητρο συμμετοχής του στην επιτροπή

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στο Γραφείο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ των δημοτικών καταστημάτων που βρίσκονται στα Μάλια, στο Λιμάνι Χερσονήσου, στις Γούρνες και στην Επισκοπή με την ένδειξη: ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, τα εξής:

  1. απλή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου
  3. βιογραφικό σημείωμα
  4. έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 03/03/2016

copyright © Δήμος Χερσονήσου