main img main img main img main img main img main img main img main img

Παράταση προθεσμίας εγγραφών κατασκηνωτών στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι

Σας γνωστοποιούμε ότι παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής παιδιών-κατασκηνωτών για την Γ΄ και Δ΄ κατασκηνωτική περίοδο στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι καθώς και για την Ε΄ κατασκηνωτική περίοδο που αφορά εγγραφή ηλικιωμένων ατόμων, μέχρι 30.06.2017 ημέρα Παρασκευή.

copyright © Δήμος Χερσονήσου