main img main img main img main img main img main img main img main img

Λιμενικό Ταμείο : Μετάθεση (παράταση) προθεσμιών καταβολής ανταλλαγμάτων για τη χρήση του έτους 2015

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο   Χερσονήσου,  λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τραπεζική αργία  βραχείας διάρκειας και προκειμένου  να διευκολύνει τους  πολίτες  στις συναλλαγές τους,   με  την υπ’αρ.  59/2015 (AΔΑ : ΒΤΛΤΟΡ0Ε-23Π) απόφαση   του Διοικητικού του Συμβουλίου   ενέκρινε  την μετάθεση (παράταση)   προθεσμιών  καταβολής  ανταλλαγμάτων για τη χρήση του έτους 2015  ως ακολούθως :

 

Α.Παραχωρήσεις χώρων   χερσαίας λιμενικής ζώνης έτους 2015

1) Τμηματική καταβολή σε τέσσερεις δόσεις 

  • - Η Πρώτη δόση  από την    30.06.2015    παρατείνεται  ως την   31.07.2015
  • - Η Δεύτερη δόση  από  την    31.07.2015  παρατείνεται  ως  την   31.08.2015
  • - Η τρίτη δόση από την   31.08.2015  παρατείνεται  ως  την  30.09.2015
  • - Η τέταρτη δόση από την    30.09.2015  παρατείνεται  ως  την   31.10.2015

 

2) Εξ’ολοκλήρου καταβολή  

  • - Σε περίπτωση  που το αντάλλαγμα καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου και μέχρι τις 31.08.2015  (αντί 31/07/2015)  τότε παρέχεται έκπτωση 10% επί αυτού.

Β. Παραχωρήσεις   τμημάτων αιγιαλού  έτους 2015  

  • - Ταυτόχρονα  με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί το 50% του συνολικού ποσού και το υπόλοιπο ποσό 50% θα καταβληθεί μέχρι  31.07.2015  (αντί  30/06/2015) . Αν το τίμημα καταβληθεί πριν την υπογραφή εφάπαξ  παρέχεται έκπτωση 10% επί του ποσού.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούμε επικοινωνήστε  τηλεφωνικά (τηλ. 2897029202) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ltherson@otenet.gr.

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου

 

Σταυρουλάκης Νικόλαος

copyright © Δήμος Χερσονήσου