main img main img main img main img main img main img main img main img

Παραχώρηση χώρου χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 23  Ιανουαρίου 2018

Αριθμός πρωτοκόλλου: 68

 

 

                             

Ταχ. Δ/νση   : Αγίας  Παρασκευής &  Nαυάρχου

                         Νεάρχου 1, Λιμάνι Χερσονήσου

Τ.Κ.                 : 70014

ΤΗΛ.               : 28970 29202

FAX                 : 28970 29201            

E-mail          : ltherson@otenet.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραχώρηση  χώρου  χερσαίας λιμενικής ζώνης  Χερσονήσου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις  (και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) προς  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου  έως την 28η  Φεβρουαρίου 2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ανατρέξτε στην ανάρτηση Παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Λιμένα Χερσονήσου ή  επικοινωνήσετε στο τηλ. 2897029202.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

             

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου