ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΠ-Υ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες» του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΕΛΜΕΠΑ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω της Κινητής Μονάδας αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών και διάγνωσης της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Χερσονήσου αντίστοιχη αξιολόγηση και διεπιστημονική υποστήριξη των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους.

 Το δωρεάν πρόγραμμα θα παρέχει βραχεία συμβουλευτική υποστήριξη στην οικογένεια και κατά περίπτωση εξατομικευμένη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στο παιδί και την οικογένεια.

 Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν όσοι έχουν παιδιά που φοιτούν στη Α΄ έως και την ΣΤ' τάξη του δημοτικού σχολείου.

 Η υποβολή αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.