main img main img main img main img main img main img main img main img

Η Κρήτη καινοτομεί!

Είστε επιχειρηματίας και έχετε μια πρωτότυπη ιδέα? Θέλετε να εκμεταλλευτείτε τις ανακαλύψεις των ερευνητών και να τις προωθήσετε στην αγορά? Η Περιφέρεια Κρήτης σας δίνει την ευκαιρία!

 

Η Περιφέρεια Κρήτης ξεκίνησε την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3 Crete), η οποία εστιάζει σε 4 πυλώνες:

  • - Αγροδιατροφή,
  • - Πολιτισμός-Τουρισμός,
  • - Περιβάλλον-Ενέργεια και
  • - Γνώση

και επιδιώκει την ένταξη καινοτόμων προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020». Η χρηματοδότηση τους ανέρχεται στο ποσό των 65.622.091,25 € συνολικά.

Βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση αυτή αποτελεί η σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η  εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα

copyright © Δήμος Χερσονήσου