main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση Δημάρχου για δημόσια κλήρωση θέσης Περιπτέρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, ώστε να προκύψει 1 θέση περιπτέρου για την παραχώρησή της σε ΑΜΕΑ/ Πολυτέκνους/Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς δημοπρασία, βάσει της περίπτ.4 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α').

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Γουρνών, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας.

 

Οι δύο διαθέσιμες θέσεις, μεταξύ των οποίων θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση, είναι οι εξής:

Α. Περίπτερο στην Αγ. Ιωάννη (περιοχή Ψαρόλακος) στη Σταλίδα

Με την υπ’ αρ.114/2019  απόφαση Δ.Σ. Δήμου Χερσονήσου, εγκρίθηκε η διατήρηση του κενωθέντος περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Ιωάννη (περιοχή Ψαρόλακκος) στον οικισμό Σταλίδας, της Κοινότητας Μοχού του Δήμου µας, µε την προϋπόθεση μετατόπισής του 10µ. περίπου δυτικότερα, με έξοδα του μισθωτή, στη θέση που προτείνεται και αποτυπώνεται στο µε ημερομηνία Αύγουστος 2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα του μηχανικού Δομικών Έργων κ. Βελγάκη Μιχαήλ.

Β. Περίπτερο στην οδό Ελ. Βενιζέλου, αρ. 00-δυτική είσοδος στο Λιμ. Χερσονήσου

Με την υπ’ αρ. 114/2019 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Χερσονήσου, εγκρίθηκε η διατήρηση του κενωθέντος περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου, αρ. 00-δυτική είσοδος στο Λιμ. Χερσονήσου, της Κοινότητας Λιμ. Χερσονήσου του Δήμου µας.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου