main img main img main img main img main img main img main img main img

Έναρξη Λειτουργίας Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Χερσονήσου

Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 ξεκινά η λειτουργία της Τοπικής Μονάδας Υγείας Χερσονήσου, στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία βρίσκεται επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 11, στη Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου, στο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης.


Η Τ.ΟΜ.Υ. Χερσονήσου είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη και θα λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 15:00.


Έργο των Τ.ΟΜ.Υ. είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.


Τηλ. επικοινωνίας:  28970-29402 (τηλέφωνο ΤΟΜΥ) και 28970-22042 (τηλέφωνο Π.Ι.)


Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: tomyherson@hc-crete.gr

 

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα παραπάνω τηλέφωνα, από την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018.

copyright © Δήμος Χερσονήσου