main img main img main img main img main img main img main img main img

Ψήφισµα του ∆Σ του ∆ήµου Χερσονήσου της 26ης Μαΐου 2017 στη µνήµη του ήρωα Στρατιώτη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Μανούσου Τριανταφυλλίδη.

Ψήφισµα

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου της 26ης Μαΐου 2017 στη

µνήµη του ήρωα Στρατιώτη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μανούσου Τριανταφυλλίδη.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου στο άγγελµα της ανεύρεσης

και παράδοσης των οστών του ήρωα Στρατιώτη της ΕΛ∆ΥΚ Μανούσου

Τριανταφυλλίδη στην οικογένεια του, συνήλθε εκτάκτως σήµερα, 26η Μαΐου 2017,

και αφού αναφέρθηκε:

Στον ήρωα Μανούσο Τριανταφυλλίδη. Ο Μανούσος Τριανταφυλλίδης

γεννήθηκε στις Ποταµιές του ∆ήµου Χερσονήσου το 1953 και ξεκίνησε τη

στρατιωτική του θητεία το 1973. Ο "Μαύρος Ιούλιος" το 1974 τον βρήκε να υπηρετεί

στην ΕΛ∆ΥΚ στην Κύπρο. Στη β' φάση της εισβολής "Αττίλας 2" υπερασπίστηκε µαζί

µε 300 συναδέλφους του το στρατόπεδό τους, στην επική µάχη που στιγµάτισε την

Κυπριακή τραγωδία. Σ’αυτή την επική µάχη και ενώ εκτελείτο η διαταγή του

στρατοπεδάρχη για σύµπτυξη των τελευταίων τµηµάτων που αµυνόταν εντός του

Στρατοπέδου την 16η Αυγούστου 1974, ελάχιστες στιγµές πριν από την εκεχειρία, τα

ίχνη του Μανούσου χάθηκαν. Οι µαρτυρίες των βετεράνων ΕΛ∆ΥΚάριων πολεµιστών

που ανέφεραν ότι ο κρητικός στρατιώτης, έπεσε υπερασπιζόµενος το στρατόπεδο και

χάθηκε µαζί µε άλλους συναδέλφους του, στην προσπάθεια απαγκίστρωσης από το

σηµείο, ήταν πέρα για πέρα αληθινές, γιατί σε εκείνο το σηµείο βρέθηκαν µετά από 43

χρόνια τα οστά του Μανούσου Τριανταφυλλίδη. Του Μανούσου που πήγε στην Κύπρο

Στρατιώτης και επέστρεψε ήρωας.

Στις επί 43 χρόνια προσπάθειες της οικογένειας του Μανούσου

Τριανταφυλλίδη, της Ελληνικής και Κυπριακής Πολιτείας για την ανεύρεση του.

Εκφράζει δέος, σεβασµό και περηφάνια από την µια για τον Μανούσο

Τριανταφυλλίδη που έδωσε την ύστατη ρανίδα του αίµατος του και την τελευταία του

πνοή για µια και µόνο ιδέα, τον Ελληνισµό, και από την άλλη τους ζωντανούς ήρωες

και συγγενείς του αθάνατου Μανούσου,

Αποφασίζοντας οµόφωνα

α. ∆ιερµηνεύει µε συγκίνηση τα αισθήµατα θλίψης των δηµοτών του

∆ήµου Χερσονήσου για την απώλεια του Ήρωα Μανούσου Τριανταφυλλίδη, αλλά και

την υπερηφάνεια που αισθάνονται γιατί έδωσε την τελευταία του πνοή για µια και µόνο

ιδέα, τον Ελληνισµό.

β. Να δοθεί το όνοµά του σε οδό της γενέτειράς του.

γ. Να καταθέσει στέφανο κατά την ταφή των οστών του.

δ. Να παρακολουθήσει σύσσωµο την εξόδιο ακολουθία.

ε. Το Ψήφισµα αυτό θα αποσταλεί στην οικογένεια του εκλιπόντος και θα

δηµοσιευτεί στον τοπικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Τσαντηράκης Κωνσταντίνος

copyright © Δήμος Χερσονήσου