main img main img main img main img main img main img main img main img

Διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος VIREG – Lifelong Learning Program, με θέμα: «Τα Ευρωπαϊκά Νησιά προωθούν τη δια βίου εκπαίδευση περί αποδοτικότητας των πόρων, μέσα από δημιουργία εικονικής πύλης».

Αρχάνες, 11/05/2015

Αρ. Πρωτ. 564                                                                     

                                                                                    Προς:

                                                                                    Πίνακα Αποδεκτών

 

 

Θέμα: Διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος VIREGLifelong Learning Program, με θέμα: «Τα Ευρωπαϊκά Νησιά προωθούν τη δια βίου εκπαίδευση περί αποδοτικότητας των πόρων, μέσα από δημιουργία εικονικής πύλης».Η νεανική επιχειρηματικότητα στον τομέα της διαχείρισης των φυσικών πόρων είναι μια έννοια – πρόκληση ευρέως διαδεδομένη στην Ε.Ε, αλλά δυστυχώς πολύ λίγοι οργανισμοί και επιχειρήσεις γνωρίζουν τις ειδικές ικανότητες και δεξιότητες που χρειάζονται για τη ανάπτυξή της. Επιπλέον, η ανάγκη για την ορθή διαχείριση του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος ολοένα και αυξάνεται και ιδιαίτερα στα νησιά και έτσι αρκετές επιχειρήσεις προσπαθούν να ενσωματώσουν καινοτόμες πρακτικές και μεθοδολογίες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους αυτές. 

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα VIREG – Lifelong Learning Program, με θέμα: «Τα Ευρωπαϊκά Νησιά προωθούν τη δια βίου εκπαίδευση περί ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων, μέσα από δημιουργία εικονικής πύλης». Το πρόγραμμα υλοποιείται από 14 εταίρους, Πανεπιστήμια και τοπικούς φορείς από 8 χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ρουμανία).

 

Μέσα από το πρόγραμμα VIREG έχει δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα δια βίου εκπαίδευσης η οποία στόχο θα έχει να υποστηρίξει την ανάπτυξη και απασχόληση στην ορθή διαχείριση φυσικών πόρων, να  βελτιώσει την επιχειρηματικότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να προωθήσει ιδέες και μεθοδολογίες, μέσα από επιχειρήσεις spin – off, βασισμένες στις συνεργασίες αποφοίτων Πανεπιστημίων με βιομηχανίες ή / και επιχειρήσεις. Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα με τα 6 Δωρεάν Webinars εδώ:  http://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/2015/04/28/6-free-webinars-courses-sustainable-energy   καθώς και την ιστοσελίδα του έργου εδώ: http://vireg.webs.ull.es/6-free-webinarscourses-on-sustainable-energy/. Επισυνάπτεται αναλυτικό φυλλάδιο του προγράμματος, και περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Επίσης, μπορείτε να προωθήσετε τις σελίδες σε κάθε ενδιαφερόμενο και σας παρακαλούμε να μας συμπληρώσετε και τα εξής ερωτηματολόγια αξιολόγησης:

WEB – VIREG portal - http://goo.gl/forms/GCzbcsabhF  

MODULES: - 6 Webinars - http://goo.gl/forms/MTKaysAZU9

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του προγράμματος κ. Εύα Κατσαράκη στο τηλέφωνο 2810753324, ή στο e-mail europa@anher.gr.  

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και αναμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

 

Με εκτίμηση,

 

 

Γιώργος Μαυρογιάννης

Γενικός Διευθυντής ΑΝΗ ΑΑΕ ΟΤΑ

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου