ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΎ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΛΙΔΑΣ