ΑΞΙOΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγαπητοί γονείς ,

 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  Δήμου Χερσονήσου ( με ΦΕΚ σύστασης  1022/26 Μαΐου 2011) είναι υπεύθυνο και για την οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών  Παιδικών Σταθμών του Δήμου  Χερσονήσου.

 

          Πρωταρχικός σκοπός και προτεραιότητα για μας αποτελεί η προσφορά  βοήθειας και στήριξης στην εργαζόμενη μητέρα αλλά και η όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου παροχή υπηρεσιών με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και της προσφοράς στο καλύτερο και ανώτατο επίπεδο αγωγής και εκπαίδευσης των μικρών παιδιών μας.

 

          Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που θα αφιερώσετε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου .

 

          Η γνώμη σας είναι σημαντική και θα βοηθήσει στη βελτίωση μας .

 

          Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία

 

 

                                                Με εκτίμηση ,

 

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

                                       ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ