main img main img main img main img main img main img main img main img

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 - 17:00 - Μάλια - 2η Συνάντηση διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου

 

Καλείσ25 ΦΕΒ. 2020 - Μάλια - 2η Διαβούλευση ΣΒΑΚτε σε συνάντηση την Τρίτη 25/02/2020, στις 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων, όπου θα γίνει η δεύτερη διαβούλευση για το ΣΒΑΚ

 

Αντικείμενο της πρώτης διαβούλευσης αποτέλεσε η καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων στη λειτουργία της πόλεων και των παρακείμενων οικισμών. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου, που θα συμβάλει ουσιαστικά στον σχεδιασμό του Οράματος και του τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  Οι παρουσιάσεις, το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο και το Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου βρίσκονται σε ιστοσελίδα του ιστότοπου του Δήμου Χερσονήσου (ΕΔΩ).

 

Βασικό αντικείμενο της δεύτερης αυτής συνάντησης των φορέων του Δήμου Χερσονήσου αποτελεί συζήτηση επί των ειδικών πλέον στόχων, των προτεραιοτήτων και των παρεμβάσεων που διαμορφώνονται για τους επιμέρους οικισμούς του δήμου μας. Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για να συνδιαμορφώσουμε το αύριο των μετακινήσεων στο δήμο μας.

 

Πρόγραμμα εσπερίδας

17.00 – 17.15 Χαιρετισμοί

 

17.15 – 17.30 Τι είναι ένα ΣΒΑΚ – Φάση ανάπτυξης στρατηγικής ΣΒΑΚ του Δήμου Χερσονήσου

Ομιλητής: Νίκος Δρακωνάκης, Εκπρόσωπος εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε.

 

17.30 – 17.50 Σημερινή κατάσταση μετακινήσεων και σχεδιασμού στο Δήμο Χερσονήσου

Ομιλήτρια: Τέα Κριτσωτάκη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Υπάλληλος Δήμου Χερσονήσου

 

17.50 – 18.10 Όραμα στρατηγικής, ειδικοί στόχοι και προτεραιότητες για το ΣΒΑΚ Χερσoνήσου στην κατεύθυνση των Ευρωπαϊκών οδηγιών για τα ΣΒΑΚ

Ομιλητής: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ

 

18.10 – 18.30 Αρχικά προτεινόμενα μέτρα και παρεμβάσεις στο σύνολο του Δήμου Χερσονήσου

Ομιλητής: Μαρία Σίτη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, Συνεργάτης ΕΤΑΜ Α.Ε.

 

18.30 – 18.40 Τρόποι συμμετοχής του κοινού και των φορέων για την κατάθεση προτάσεων μέτρων και παρεμβάσεων στους μικρούς και μεγάλους οικισμούς του Δήμου Χερσονήσου

Ομιλήτρια: Μαρία Φραγκιαδάκη, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Υπάλληλος Δήμου Χερσονήσου

 

18.40- 19.10 Ανοικτή συζήτηση με το κοινό – τοποθέτηση φορέων και κατοίκων

 

19.10- 19.30 Κλείσιμο & Συμπεράσματα

 

Συνημμένες οι παρουσιάσεις της διαβούλευσης

 


 

copyright © Δήμος Χερσονήσου