main img main img main img main img main img main img main img main img

Δεύτερη Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου

 

Συμμετοχή στη 2ρη διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου

μέχρι Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

στο svak@hersonisos.gr

 

 

Υλικό παρουσιάσεων εσπερίδας πρώτης διαβούλευσης

Υλικό παρουσιάσεων εσπερίδας δεύτερης διαβούλευσης

 

Υλικό για το ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου

 

 

Επικοινωνία Κα Φραγκιαδάκη Μαρία, τηλ. 2813 404 662

 copyright © Δήμος Χερσονήσου