Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού

«Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού»

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της γενικότερης κοινωνικής κατανόησης και γνώσης των δημόσια χρηματοδοτούμενων έργων θα παρουσιάζονται από την παρούσα ηλεκτρονική θέση οι διαδικασίες και τα βήματα όλων των φάσεων του έργου.  Κατά τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών του παρόντος και άκρως πειραματικού χαρακτήρα εθνικολογιστικού έργου, ενδεχόμενες μεταβολές, μεθοδολογικές αναδιατάξεις, αναθεωρήσεις προγενέστερων δεδομένων και πληροφοριών και παραβλέψεις  μπορούν, με την ανάλογη τεκμηρίωση ή και αιτιολόγηση, να αλλάζουν, όπως ακριβώς πραγματοποιούνται μέσα στη διαδικασία έρευνας και μελέτης μέχρι την τελική μορφή του συστήματος-μηχανισμού για τη Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού.

 

A. Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία και παραγωγή και η αναγκαιότητα των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ως εργαλείο ανάλυσης

 

B. Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.)

 

Γ. Η Προγραμματική Σύμβαση

 

Δ. Η εξέλιξη των μέχρι σήμερα διαφόρων Φάσεων του Έργου

 

 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

 

Συνοπτική παρουσίαση συμπερασμάτων πιλοτικής έρευνας


 

Α) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ


Κίνηση ανα χώρα προέλευσης στα Ξενοδοχειακά καταλύματα  Δήμου Χερσονήσου και Κρήτης και συσχέτηση δαπανών 2005-2013

 

Αφίξεις - Διανυκτερεύσεις Δήμου Χερσονήσου ανά Δημοτική Ενότητα σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου (πλην κάμπινγκ) 2005-2009 ( Συνοπτική απεικόνιση )

 

Εποχικότητα Διανυκτερεύσεων στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα ανά Μορφή Πακέτου - Δήμος Χερσονήσου 2012

 

Κλαδική διάρθρωση Δήμου Χερσονήσου και Π.Ε. Ηρακλείου - Τουριστικά Χαρακτηριστικές Δραστηριότητες_2012

 

Βασικές Τουριστικά Χαρακτηριστικές Δραστηριότητες Δήμου Χερσονήσου ανά Δ.Ε. & Κρήτης_MHTE 2007-2012

 

Δυναμικότητα Κλινών Δήμου Χερσονήσου ανά Δ.Ε. & Κρήτης_2007-2012

 

Ξενοδοχειακά Καταλύματα ανά Μορφή, Τάξη και Οικισμό - Δήμος Χερσονήσου 2012

 

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια-Διαμερίσματα ανά Μορφή, Τάξη και Οικισμό - Δήμος Χερσονήσου 2012

 

 

 

Β) ΈΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ


Έρευνα Κατανάλωσης Προϊόντων Πρωινού στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα - Δήμος Χερσονήσου & Κρήτη ( Επικαιροποιημένο )

 

Έρευνα Κατανάλωσης Προϊόντων στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα - Δήμος Χερσονήσου & Κρήτη ( Επικαιροποιημένο )


Καταναλώσεις Ενέργειας και Ύδατος σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα Δήμου Χερσονήσου_2012-14 ( Επικαιροποιημένο )

 

Έρευνα Λιανικού Εμπορίου Δήμου Χερσονήσου 2012-2013 (Α' Μέρος)

 

Έρευνα Λιανικού Εμπορίου (Μέρος Β') & Βιοτεχνικής Παραγωγής Δήμου Χερσονήσου_2012-13

 

Έρευνα Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Εστιατορίου Δήμου Χερσονήσου_2012-2013

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ


- Διενέργεια σημαντικής έρευνας του Δήμου Χερσονήσου για το ρόλο του τουρισμού στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων

 

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Β' ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

- Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας της Γ’ Φάσης της Τουριστικής Μελέτης που διενεργείται στον Δήμο Χερσονήσου για τους Δορυφόρους Λογαριασμούς Τουρισμού

 

- Μελέτη για το ρόλο του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου

 

- Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Χερσονήσου στον τομέα του Τουρισμού»

 

- ΕΡΕΥΝΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012-2013

 

- Έρευνες Λιανικού Εμπορίου (Μέρος Β’)  & Βιοτεχνικής Παραγωγής Δήμου Χερσονήσου - Συγκριτική Διερεύνηση - Τουριστική Περίοδο 2012