Επικαιρότητα

Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου

Επικαιρότητα


Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

05/06/2020 15:15
Ενημέρωση προβλήματος προς αποφυγή ατυχημάτων

Ενημέρωση προβλήματος προς αποφυγή ατυχημάτων

23/10/2013 14:17
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που απασχολούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που απασχολούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

11/04/2013 08:14
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που απασχολούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που απασχολούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

11/01/2013 11:19
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΙΝΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΙΝΙΚΑ

30/10/2012 15:50
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

16/07/2012 14:01
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

11/06/2012 09:10
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που απασχολούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που απασχολούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

07/05/2012 11:43
Περί ορισμού θέσεων και έκτασης βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου, και τη διατύπωση γνώμης για τον τρόπο διάθεσής τους

Περί ορισμού θέσεων και έκτασης βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου, και τη διατύπωση γνώμης για τον τρόπο διάθεσής τους

07/05/2012 11:39
Έκφραση γνώμης για τη συνέχιση λειτουργίας του υδάτινου πάρκου με την ονομασία «ACOUA PLUS»

Έκφραση γνώμης για τη συνέχιση λειτουργίας του υδάτινου πάρκου με την ονομασία «ACOUA PLUS»

03/05/2012 13:21
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που απασχολούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που απασχολούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

11/04/2012 10:14
Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που απασχολούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα προβλήματα που απασχολούν τη Δημοτική Κοινότητας Χερσονήσου

06/04/2012 14:44