Επικαιρότητα

Τεχνικά Θέματα - Υποδομές

Επικαιρότητα


Κύρωση κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Γουβών (θέση Κανακαρά)

Κύρωση κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Γουβών (θέση Κανακαρά)

08/03/2024 12:05
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

05/02/2020 09:01
Διαβούλευση της πρόσκλησης για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την «Ανανέωση ισχύος, Τροποποίηση και Ενοποίηση των ΑΕΠΟ για το σύνολο των έργων του Φράγματος και ταμιευτήρα Αποσελέμη»

Διαβούλευση της πρόσκλησης για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την «Ανανέωση ισχύος, Τροποποίηση και Ενοποίηση των ΑΕΠΟ για το σύνολο των έργων του Φράγματος και ταμιευτήρα Αποσελέμη»

11/10/2019 09:32
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών γηπέδων Δ.Ε. Μαλίων» προϋπολογισμού 318.503,00 €

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών γηπέδων Δ.Ε. Μαλίων» προϋπολογισμού 318.503,00 €

19/07/2019 12:10
Ανακοίνωση διενέργειας κληρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΥΠΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΩΡΙΟ» ΤΟΥ Δήμου Χερσονήσου προϋπολογισμού 221.000,00€

Ανακοίνωση διενέργειας κληρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΥΠΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΩΡΙΟ» ΤΟΥ Δήμου Χερσονήσου προϋπολογισμού 221.000,00€

18/07/2019 11:10
IMPULSE: ένα πρόγραμμα πιλότος για τη σταδιακή ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων στη Μεσόγειο

IMPULSE: ένα πρόγραμμα πιλότος για τη σταδιακή ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων στη Μεσόγειο

13/11/2018 09:52
Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας για την οδό Καστρίου

Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας για την οδό Καστρίου

20/07/2018 09:32
Έγκριση Περιβαλοντικών όρων για το έργο 'ΒΟΑΚ Τμήμα Χερσόνησος - Όρια Λασιθίου, Υποτμήμα: Μάλια - Όρια Λασιθίου

Έγκριση Περιβαλοντικών όρων για το έργο 'ΒΟΑΚ Τμήμα Χερσόνησος - Όρια Λασιθίου, Υποτμήμα: Μάλια - Όρια Λασιθίου

19/03/2018 09:42
Πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην οδό Καστρίου του Λιμένα Χερσονήσου

Πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην οδό Καστρίου του Λιμένα Χερσονήσου

29/06/2017 10:20
Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12 θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης»

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12 θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης»

24/05/2017 13:41
Κατάρτιση καταλόγων υποψηφίων αναδόχων

Κατάρτιση καταλόγων υποψηφίων αναδόχων

05/05/2017 12:19
Υπογραφή Εργολαβικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού μετώπου Γουβών»

Υπογραφή Εργολαβικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού μετώπου Γουβών»

21/11/2016 12:57