Επικαιρότητα

Προσλήψεις Προσωπικού

Επικαιρότητα


Ανακοίνωση πρόσληψης επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου

Ανακοίνωση πρόσληψης επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου

07/01/2022 11:10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

13/09/2021 12:47
Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 και με  αριθμ. πρωτ. 6805/27.04.2021 Ανακοίνωσης  για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου  του Δήμου Χερσονήσου

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 και με αριθμ. πρωτ. 6805/27.04.2021 Ανακοίνωσης για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου του Δήμου Χερσονήσου

06/09/2021 15:18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ  ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14313/09.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14313/09.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

01/09/2021 15:34
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 14313/09.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 14313/09.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

20/08/2021 15:49
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 01/2021 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 01/2021 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

18/08/2021 11:49
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

09/08/2021 15:16
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2021 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2021 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

06/08/2021 09:47
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ 11 μηνης  διάρκειας , για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ 11 μηνης διάρκειας , για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου

28/07/2021 12:34
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου γνωστοποιεί ότι θα προβεί, στην πλήρωση τριών (3) θέσεων ως εξής:  Δύο [2] Ειδικών Συνεργατών, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κατηγορίας ΠΕ και ενός [1] Ειδικού Συνεργάτη, ΓΕΩΛΟΓΟΥ, κατηγορίας ΠΕ

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου γνωστοποιεί ότι θα προβεί, στην πλήρωση τριών (3) θέσεων ως εξής: Δύο [2] Ειδικών Συνεργατών, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κατηγορίας ΠΕ και ενός [1] Ειδικού Συνεργάτη, ΓΕΩΛΟΓΟΥ, κατηγορίας ΠΕ

27/07/2021 11:40
ΔΕΥΑΧ_2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1-2021

ΔΕΥΑΧ_2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1-2021

05/07/2021 14:34
ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΗΨΗΣ ΔΥΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΗΨΗΣ ΔΥΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

23/06/2021 14:08